Kapitánské zkoušky

Kapitánské zkoušky a jejich dělení

Kapitánské zkoušky jsou zastřešující označení pro získání dokladu, jež držitele opravňuje vést a řídit pravidla. Parametry a pravomoci se odvíjí od konkrétního typu získané licence. My se zaměřujeme na oprávnění pro plavbu na moři.

Záleží na oblastech, kde chcete uplatňovat kapitánské oprávnění:

Vůdce námořní jachty

Jedná se o kapitánské oprávnění platné v zahraničí, respektive po celém světě. Licence se rozpadá do dalších tří úrovní (C, B, A), které lze získat v sousledném pořadí. Pro obdržení tohoto průkazu je nutné vykonat praktické a teoretické zkoušky, na které vás rádi připravíme.

Voditelj brodice

Platí pouze pro chorvatské území, vydává jej Chorvatský námořní úřad. Průkaz může získat osoba starší 16 let a zjednodušeně jde o to, aby uchazeč ovládal teoretické základy - praktická zkouška není nutná, ale doporučená. I s přípravou na tento kurz vám umíme pomoci.

Vůdce malého plavidla

Často uváděné také zkratkou VMP - uplatníte pro vnitrostátní plavby, třeba i na území ČR. Průkaz vdává Státní plavební správa a více komplexních informací se dozvíte na jejich stránkách, kde jsou k dispozici i všechny potřebné formuláře a studijní materiály.

Praktický výcvik pro budoucí kapitány včetně zkoušky

Týdenní praktický kurz na moři, který je potřebný pro úspěšné složení kapitánských zkoušek nových uchazečů o jachtařský průkaz C, se koná zpravidla na chorvatském Jadranu či Středomoří. Není však problém individuálního výběru místa složení zkoušky - klientům se snažíme maximálně přizpůsobit.

První krok pro získání kapitánských zkoušek se uskuteční na středně veliké plachetnici, to znamená o délce v rozmezí cca 10 až 15 metrů, pokud požadavky nespecifikujete jinak.

Po úspěšném vykonaní výcviku je vydáno osvědčení o praktické zkoušce se všemi náležitostmi, které je, dle zákona vydaného Ministerstvem dopravy České republiky, jedním z předpokladů pro vydání průkazu.

Teoretická zkouška nutná k získání oprávnění velitele jachet

Během týdenního kurzu na moři vás kompletně připravíme k písemné a ústní části, která je vykonávaná na příslušné instituci v ČR. Vybavíme vás nejenom materiály a skripty, ale především teorií zasazenou do praxe, která vám nejenom lépe utkvěje v paměti, ale především je za kormidlem mnohem uchopitelnější.

Konkrétní termíny teoretické zkoušky vždy závisí na vzájemné domluvě, avšak termíny jsou vypisovány v pravidelných intervalech.